లాస్ వెగాస్ మినీ గోల్ఫ్ 'ట్విలైట్ జోన్' చుట్టూ నిర్మించబడింది - వీడియో

పాట్రిక్ డెలోరియా ఆడుతుంది'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Ballyపాట్రిక్ డెలోరియా 'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో ఆడుతుంది. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Ballyపాట్రిక్ డెలోరియా, మిడిల్ మరియు రెబెక్కా హాన్ 'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో ఆడుతున్నారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Ballyరెబెక్కా హాన్, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో, డిసెంబర్ 6, 2017 బుధవారం 'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' ఆడారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Ballyరెబెక్కా హాన్, ఎడమ వైపున, లాస్ వేగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో, డిసెంబర్ 6, 2017 బుధవారం, 'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' 18 వ రంధ్రంలో పాట్రిక్ డెలోరియాతో కలిసి జరుపుకుంటారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Ballyలాస్ వేగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017 నాడు గోల్ఫ్ క్రీడాకారులు 'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' ఆడతారు. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto 'The Twilight Zone by Monster Mini Golf on Wednesday, Dec. 6, 2017, at Bally'ది ట్విలైట్ జోన్ బై మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్' బుధవారం, డిసెంబర్ 6, 2017, లాస్ వెగాస్‌లోని బల్లి హోటల్-క్యాసినోలో. బెంజమిన్ హాగర్ లాస్ వెగాస్ జర్నల్ @benjaminhphoto

మాట్లాడే బొమ్మ అతనిని చంపాలని చెప్పిన తర్వాత చిన్న గోల్ఫ్‌తో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడైనా విన్నాను, కానీ ఒక చిన్న పిల్లవాడు అతన్ని మొక్కజొన్న పొలంలోకి తీసుకెళ్లాలని బెదిరించాడు మరియు అతను చివరకు అతని అద్దాలు మరియు పెద్ద గ్రహాంతర వ్యక్తిని పగలగొట్టాడు అతన్ని తిన్నారా?

క్లాసిక్ రాడ్ సెర్లింగ్ టీవీ సిరీస్ చుట్టూ నిర్మించిన బల్లి వద్ద ఇప్పుడే తెరిచిన గేమ్ సెంటర్ అయిన మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్ రచించిన ది ట్విలైట్ జోన్‌లో ఒక దురదృష్టకరమైన గోల్ఫ్ క్రీడాకారుడు ఉండే రోజు ఇది.

10,000 చదరపు అడుగుల ఆకర్షణలో ఈవెంట్ రూమ్, గిఫ్ట్ షాప్, వెడ్డింగ్ చాపెల్, ఆర్కేడ్ గేమ్‌లు మరియు నాలుగు బౌలింగ్ లేన్‌లు ఉన్నాయి, అయితే ఇది ట్విలైట్ జోన్ ఆధారాలు మరియు అద్భుతమైన బ్లాక్-లైట్ నలుపు-తెలుపు రంగుల్లో గోడలపై చిత్రీకరించిన దృశ్యాలు చాలా స్పష్టంగా జాగ్ అభిమానుల జ్ఞాపకాలు.మనిషికి సేవ చేయడం నుండి కనమిట్. టైమ్ ఎనఫ్ ఎట్ లాస్ట్ నుండి దురదృష్టకరమైన బిబ్లియోఫైల్. ది హిచ్-హైకర్ నుండి హిచ్‌హైకర్. ది ఇన్‌వేడర్స్‌లో గ్రామీణ మహిళను వేధించిన గ్రహాంతరవాసులు, ఇట్స్ ఎ గుడ్ లైఫ్ నుండి దురదృష్టకరమైన జాక్-ఇన్-ది-బాక్స్ పొరుగువారి గురించి లేదా నైట్మేర్ నుండి 20,000 ఫీట్ వద్ద విండో సీటులో ఉన్మాద వ్యక్తి గురించి చెప్పలేదు.

ఒక సహజ

మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్, ఆకర్షణ వెనుక ఉన్న లాస్ వేగాస్ ఆధారిత కంపెనీ, రియోలో KISS మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్‌ను కూడా నిర్వహిస్తోంది. మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్ వ్యవస్థాపకురాలు క్రిస్టినా విటాగ్లియానో ​​మాట్లాడుతూ, కొత్త కోర్సు కోసం ఒక థీమ్ కోసం ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు బల్లి, ట్విలైట్ జోన్ సహజంగా అనిపించింది.

కానీ 1959-1964 టీవీ షోతో పరిచయం లేని తరానికి చిన్న గోల్ఫ్ డెమో చిన్నది కాదా? అస్సలు కాదు, ఎందుకంటే ఆమె చెప్పింది, అసలు సిరీస్-రెండు టీవీ అప్‌డేట్‌లు మరియు ఒక సినిమా కూడా ఉన్నాయి-పునర్జన్మలలో ప్రజాదరణ పొందింది, సృజనాత్మక కథల అభిమానులకు ప్రియమైనది, ఓ. హెన్రిస్క్ ప్లాట్ ట్విస్ట్‌లు మరియు ఎపిసోడ్-ముగింపు నైతిక పాఠాలు.

సైఫీ ఛానల్ యొక్క ట్విలైట్ జోన్ మారథాన్‌లు కూడా కొత్త తరం అభిమానులను సృష్టించాయి, ఆమె చెప్పింది, మరియు CBS ఇటీవల షో యొక్క కొత్త అవతారం దాని చందా సేవలో కనిపించాలని ప్రకటించింది.

టిషా క్యాంప్‌బెల్ విలువ ఎంత

తెలియని వాటి గురించి ఏదో ఉంది, అది ఎల్లప్పుడూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది, విటాగ్లియానో ​​చెప్పారు.

పెద్ద ఆధారాలు

ఆకర్షణ ఇంటరాక్టివ్‌గా రూపొందించబడింది. ఉదాహరణకు, గోల్ఫ్ క్రీడాకారులు టాకీ టీనా పక్కన బెడ్‌లో కూర్చోవచ్చు లేదా అపోకలిప్స్ తర్వాత పుస్తకాల స్టాక్‌ల మధ్య బర్గెస్ మెరెడిత్ స్థానాన్ని పొందవచ్చు, ఫోటో తీయవచ్చు మరియు దానిని సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపవచ్చు.

ప్రజలు తమ సమయాన్ని వెచ్చించి, ఆనందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము, విటాగ్లియానో ​​చెప్పారు.

వాస్తవానికి, సూక్ష్మ గోల్ఫ్ యొక్క ఆకర్షణ కూడా ఉంది, ఇది ఒక ప్రముఖ కాలక్షేపంగా మిగిలిపోయింది.

నేను ఒక కారణం అనుకుంటున్నాను, ఇది సరసమైనది, ఆమె చెప్పింది. ముఖ్యంగా వేగాస్‌లో సినిమాల కంటే చాలా తక్కువ (ఖరీదు) విషయాలు లేవు. 10 బక్స్ కోసం మీరు ఒక చిన్న రౌండ్ గోల్ఫ్ ఆడవచ్చు మరియు మీరు ఒక గంట పాటు ఇక్కడ ఉన్నారు.

నేను ఇతర విషయం ఏమిటంటే, ఇది బహుళ తరానికి చెందినది. కాబట్టి మీరు మీ పిల్లలు మరియు వారి పిల్లలతో వెళ్లవచ్చు మరియు మీరందరూ ఒకే ఆట ఆడవచ్చు. టెక్నాలజీ దానిని తొలగించింది. కాబట్టి మేము (సూక్ష్మ గోల్ఫ్) యొక్క సరళతను తీసుకున్నాము మరియు దానికి ట్విస్ట్ ఇచ్చాము. ఎవరి దగ్గర లేనిది మన దగ్గర ఉంది.

'ఐదవ కోణం ఉంది ...'

గోల్ఫ్ క్రీడాకారులు సెర్లింగ్ యొక్క కథనం నోట్స్ ద్వారా తెరవబడిన-క్రెడిట్స్ తలుపు ద్వారా నడుస్తూ కోర్సును ప్రారంభిస్తారు, ఇది ఊహ యొక్క కీతో అన్‌లాక్ చేయబడింది. గోల్ఫ్ క్రీడాకారులు ప్రతి రంధ్రం మరియు దాని నేపథ్య ఎపిసోడ్ వెంట పురోగమిస్తారు. చివరి రంధ్రం నిక్ ఆఫ్ టైమ్ నుండి అదృష్టాన్ని చెప్పే యంత్రాన్ని కలిగి ఉంది, దీనిలో ప్రతి క్రీడాకారుడు అదృష్టాన్ని అందుకుంటారు.

కిమ్ మరియు స్కాట్ బాస్, సబేత, కాన్సాస్ నుండి విహారయాత్రలో, ప్రదర్శనను బాగా గుర్తుంచుకోండి. వారు చిన్న గోల్ఫ్‌ను కూడా ఇష్టపడతారు మరియు రెండింటినీ కలిపే అవకాశాన్ని ఆస్వాదించారు.

మేము ఇతర రోజు మోనోరైల్ నుండి నడిచాము, కిమ్ చెప్పారు. మేము ఈ రోజు తిరిగి ఆనందించడానికి వచ్చాము.

నేను దానిని ప్రేమిస్తున్నాను. నేను ఈ గ్లో-ఇన్-ది-చీకటి విషయాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, ఆమె చెప్పింది.

బల్లి ఫుడ్ కోర్ట్ మరియు స్పోర్ట్స్ బుక్ సమీపంలో ఉన్న ఆకర్షణను సృష్టించడానికి సుమారు $ 1 మిలియన్ ఖర్చు అవుతుందని విటాగ్లియానో ​​చెప్పారు. దాని పని జూలైలో ప్రారంభమైంది మరియు ఈ కోర్సుకు డిసెంబర్ 1 సాఫ్ట్ ఓపెనింగ్ ఉంది. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ గురువారం షెడ్యూల్ చేయబడింది.

పాట్రిక్ డెలోరియా, 25, మరియు రెబెక్కా హాన్, 25, లాస్ వేగాస్ ఇద్దరూ తమ సెలవు రోజులో ఆగిపోయారు.

నేను దీనిని ఫేస్‌బుక్‌లో చూశాను, ఈ సిరీస్‌లో కొంచెం గుర్తుకు వచ్చినప్పటికీ, ఇప్పుడు మూసివేయబడిన డిస్నీ రైడ్ నుండి ఎక్కువగా ట్విలైట్ జోన్ గురించి తెలిసిన హాన్ చెప్పారు.

అయితే, డెలోరియా ఈ కార్యక్రమాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో చూశాడు, మరియు తన గ్లాసెస్ పగలగొట్టిన భూమిపై చివరి వ్యక్తి గురించి తనకు ఇష్టమైన ఎపిసోడ్‌లలో లెక్కించబడుతుంది.

రివ్యూ జర్నల్.కామ్ లేదా 702-383-0280 లో జాన్ ప్రిజీబీస్‌ని సంప్రదించండి. అనుసరించండి @JJPrzybys ట్విట్టర్‌లో.

రాడ్ ఎక్కడ ఉంది?

రాడ్ సెర్లింగ్ యొక్క ఐకానిక్ టీవీ షో యొక్క వైబ్ మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్ ద్వారా ట్విలైట్ జోన్‌లో ప్రతిచోటా అనుభూతి చెందుతుండగా, సందర్శకులు ప్రోగ్రామ్ సృష్టికర్తను అక్కడ చూడలేరు.

ఎందుకంటే కంపెనీ లైసెన్సింగ్ డీల్‌లో సెర్లింగ్ లేదా అతని పోలిక ఉండదు. అలాగే ఎపిసోడ్‌లలో కనిపించిన నటీనటుల పోలికలను కూడా అది సూచించలేదు.

కాబట్టి, గోడలపై ఉన్న ఆ సిల్హౌట్‌లు నిజంగా 20,000 అడుగుల వద్ద నైట్‌మేర్ లేదా లివింగ్ డాల్ నుండి టాకీ టీనా వైపు చూస్తున్న టెలీ సవాలస్‌లోని టేబులో విలియం షాట్నర్ కాదు.

మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్ వ్యవస్థాపకుడు క్రిస్టినా విటాగ్లియానో ​​మాట్లాడుతూ, CBS ప్రదర్శన నుండి చిత్రాలను కలిగి ఉంది మరియు లైసెన్స్ పొందింది. కాబట్టి 'ట్విలైట్ జోన్' మా లైసెన్స్, కానీ రాడ్ సెర్లింగ్ కాదు, ఆమె చెప్పింది.

Vitagliano సెర్లింగ్ యొక్క ఎస్టేట్ ప్రతినిధులు ఒకరోజు ఆగిపోవచ్చు, అలాగే Vitagliano స్థలంతో చేసినట్లుగా, మరియు సెర్లింగ్ ఇమేజ్ ఉపయోగించడానికి అనుమతించడానికి అంగీకరిస్తాడు. ఇంకా మంచిది, వారు సెర్లింగ్ యొక్క కొన్ని మెమెంటోలను ప్రదర్శన కోసం అందిస్తే బాగుంటుందని ఆమె చెప్పింది.

ఘోరమైన క్యాచ్ సిగ్ హాన్సెన్ నికర విలువ

అది చాలా బాగుంటుందని ఆమె చెప్పింది.

ఒకవేళ నువ్వు వెళితే

బల్లిస్ హోటల్‌లో మాన్స్టర్ మినీ గోల్ఫ్ ద్వారా ట్విలైట్ జోన్ ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 నుండి అర్ధరాత్రి వరకు తెరిచి ఉంటుంది (ప్రత్యేక గంటలు క్రిస్మస్ ఈవ్, క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ ఈవ్ మరియు న్యూ ఇయర్ డే). 18 రంధ్రాల గోల్ఫ్ కోసం ఖర్చు $ 11.95 లేదా స్థానికులకు $ 9.95. 702-333-2121, syfyminigolf.com