పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ వీక్లీ ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను నిర్వహించడానికి

పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ యజమాని టిమ్ ఆర్నాల్డ్, ఎడమ మరియు యజమాని ఫ్లోరియానా పాస్టోర్ ముందు కనిపిస్తారు ...పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ యజమాని టిమ్ ఆర్నాల్డ్, ఎడమ మరియు యజమాని ఫ్లోరియానా పాస్టోర్ సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్ ముందు పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్, శనివారం, డిసెంబర్ 26, పార్కింగ్ స్థలంలో వీక్లీ ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించే సమయంలో కనిపిస్తారు. 2020, లాస్ వేగాస్‌లో. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో లాస్ వెగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020 వారాంతపు ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించే సమయంలో పిన్‌బాల్ హాల్ పార్కింగ్ స్థలంలో పార్క్ చేసిన సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్కులో చెఫ్ ఫ్లోరియానా పాస్టర్ కనిపించింది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో లాస్ వెగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020 వారాంతపు ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించే సమయంలో పిన్‌బాల్ హాల్ పార్కింగ్ స్థలంలో పార్క్ చేసిన సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్కులో చెఫ్ ఫ్లోరియానా పాస్టర్ కనిపించింది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో లాస్ వెగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020 వారాంతపు ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించే సమయంలో పిన్‌బాల్ హాల్ పార్కింగ్ స్థలంలో పార్క్ చేసిన సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్కులో చెఫ్ ఫ్లోరియానా పాస్టర్ కనిపించింది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్ యొక్క వాలెట్ పిజ్జా లాస్ వేగాస్‌లో, డిసెంబర్ 26, 2020 శనివారం వారి పార్కింగ్ స్థలంలో వీక్లీ ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణ యొక్క పిన్‌బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ప్రారంభోత్సవంలో కనిపిస్తుంది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్ లాస్ వేగాస్‌లో, డిసెంబర్ 26, 2020, శనివారం వారి పార్కింగ్ స్థలంలో వీక్లీ ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించే సమయంలో పిన్‌బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ వద్ద పార్క్ చేయబడింది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో క్యాషియర్ డెమి సోమెరా, సెంటర్, మరియు చెఫ్ మరియు యజమాని ఫ్లోరియానా పాస్టర్ లాస్ వేగాస్‌లో లాస్ వేగాస్‌లో పిన్‌బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్, డిసెంబర్ 26, 2020, శనివారం లాస్ వేగాస్‌లోని పార్కింగ్ స్థలంలో తమ ఆర్డర్‌ని అందుకున్నారు. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో లాస్ వెగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020 వారాంతపు ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించే సమయంలో పిన్‌బాల్ హాల్ పార్కింగ్ స్థలంలో పార్క్ చేసిన సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్కులో చెఫ్ ఫ్లోరియానా పాస్టర్ కనిపించింది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ యజమాని టిమ్ ఆర్నాల్డ్ లాస్ వేగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020, పార్కింగ్‌లో ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణ ప్రారంభించినప్పుడు మ్యూజియంలో కనిపిస్తుంది. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో టెక్సాస్‌లోని శాన్ ఆంటోనియోకు చెందిన ఆలివర్ బ్లెయిర్, 46, పిన్‌బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో ఆటలు ఆడుతున్నాడు, లాస్ వేగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020, వారపు ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణను ప్రారంభించినప్పుడు. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో కొలంబియా, మో .కు చెందిన సేలర్ ఈస్టిన్, 17, పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో ఆటలు ఆడుతున్నాడు, లాస్ వెగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020, వారి పార్కింగ్‌లో వీక్లీ ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో లాస్ వేగాస్‌లో శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020, వారి పార్కింగ్ స్థలంలో వీక్లీ ఫుడ్ ట్రక్ సేకరణ ప్రారంభించిన సమయంలో వ్యక్తులు పిన్‌బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో కనిపిస్తారు. (ఎలిజబెత్ పేజ్ బ్రమ్లీ/లాస్ వెగాస్ జర్నల్) @ఎలిపేజ్‌ఫోటో

పిన్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఫుడ్ ట్రక్కులను దాని ఆకర్షణల జాబితాలో చేర్చింది. శనివారం నుండి, ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశం వారానికి మూడు ట్రక్కులను దాని పార్కింగ్‌లోకి ఆహ్వానిస్తుంది. నిర్వాహకులు ఈ ఆలోచనను గత శనివారం ఒకే ట్రక్కుతో ప్రయత్నించారు.

ఇది మొత్తం అనుభవాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, హాల్ వ్యవస్థాపకుడు టిమ్ ఆర్నాల్డ్ శనివారం సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్ ముందు నిలబడి చెప్పారు.

పిజ్జా, హాట్ డాగ్‌లు, హాంబర్గర్లు మరియు వినోద ఆటలు వంటివి ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉంటాయి, అతను కొనసాగించాడు. ఫోంజ్ మరియు ‘హ్యాపీ డేస్’ చూడండి. వారు డ్రైవ్-ఇన్‌లో పిన్‌బాల్ మెషిన్ కలిగి ఉండేవారు!ఆర్నాల్డ్ వారపు సమావేశాలు ఈస్ట్ ట్రోపికానా అవెన్యూలో మ్యూజియం ఇప్పటికీ కస్టమర్లకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయని తెలియజేస్తోంది, వసంత openతువులో ప్రారంభమయ్యే కొత్త లాస్ వేగాస్ బౌలేవార్డ్‌లో నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. అతను తన కస్టమర్‌లకు సేవగా కూడా చూస్తాడు, వారు తరచుగా కోవిడ్ సంబంధిత ఆక్యుపెన్సీ ఆంక్షల కింద ప్రవేశించడానికి లైన్‌లో వేచి ఉన్నారు.

మేము కొన్ని రోజులు లైన్లు కలిగి ఉన్నాము, ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు మా రేటింగ్ సామర్థ్యంలో 25 శాతం పనిచేస్తున్నాము, అతను వివరిస్తాడు.

శనివారం ట్రయల్ రన్‌లో నాలుగుసార్లు ప్రపంచ పిజ్జా ఛాంపియన్ మరియు సిగ్నోరా పిజ్జా ట్రక్ యజమాని/ఆపరేటర్ అయిన ఫ్లోరియానా పాస్టర్ నుండి పిజ్జా మరియు నియాపోలిటన్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉన్నాయి.

ఇది చాలా మంచి ఆలోచన, ఎందుకంటే ప్రజలు తినవచ్చు మరియు వారు ఒకే స్థలంలో ఆడవచ్చు, ఆమె సెటప్ గురించి చెప్పింది.

అంతేకాక, ఆమె ఆహారం, ఆ ప్రదేశానికి చాలా సరిపోతుంది.

ప్రతి ఒక్కరూ పిజ్జాను ఇష్టపడతారు: పిల్లలు, మధ్య వయస్కులు, వృద్ధులు. మరియు పిన్‌బాల్ ఒకటే.

ఫుడ్ ట్రక్ ఈవెంట్ మధ్యాహ్నం 2-8 గంటల వరకు జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రతి శనివారం 1610 E. Tropicana Ave. లో లైనప్ వీక్లీ తిరిగే అవకాశం ఉంది, ఫ్రెండ్స్ విందు ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది (ఆర్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో వేగాస్ అన్‌స్ట్రిప్డ్ ఫెస్టివల్స్ తయారు చేసిన అదే ప్రమోటర్లు). ఆర్నాల్డ్ తన కస్టమర్లకు రుచికరమైన ఆహారాన్ని అందించడంతో పాటు, ట్రక్ యజమానులు కూడా ప్రయోజనం పొందుతారని ఆశిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఫుడ్ ట్రక్ మరియు రెస్టారెంట్ యజమానుల పట్ల నాకు చాలా సానుభూతి ఉంది, అతను వివరిస్తాడు. వారు డబ్బు వారీగా భయంకరమైన, భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మరియు వారు నా పార్కింగ్ స్థలంలో కొన్ని డబ్బులు సంపాదించగలిగితే, నేను దాని కోసం ఉన్నాను.